Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Bùi Hữu Nghĩa

Hiệu trưởng

Đặng Thị Kim Hương
Đặng Thị Kim Hương

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tp HCM

Trình độ :Cao học

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0946469798

Email liên lạc: danghuongthtantao@gmail.com.vn

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Huỳnh Châu
Nguyễn Huỳnh Châu

Trình độ :Đại học Sư phạm

Vị trí công tác: Hiệu Phó

Điện thoại riêng: 0903036672

Email liên lạc: huynhchau@gmail.com