Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Bùi Hữu Nghĩa
Thứ sáu, 3/12/2021, 21:41
Lượt đọc: 14

KẾ HOẠCH DẠY TRỰC TUYẾN TUẦN 11 - Lớp 1

KẾ HOẠCH DẠY TRỰC TUYẾN TUẦN 11

STT

MÔN

TÊN BÀI DẠY

GV PHỤ TRÁCH BÀI SOẠN

GHI CHÚ

1

Tiếng việt

Vần an ăn ân (T1)

Vần an ăn ân (T2)

https://youtu.be/cTWi3cME75A

Huỳnh Thị Ngọc Linh

2

Toán

Thực hành trải nghiệm sông nước miền tây

Phạm Xuân Quang

3

Tiếng việt

 

en,ên ,in (T1)

https://youtu.be/SZ18KsfC6Xk

en,ên ,in (T2)

https://youtu.be/HpO5GfefZiA

Nguyễn Thu Hạng

4

Toán

Kiểm tra

Phạm Ngọc Song Hà

5

Tiếng việt

 

On, ôn (T1)

On ôn (T2)

Trần Hoài Anh

6

Toán

Phép cộng

Phạm Xuân Quang

7

Tiếng việt

Ơn un (T1)

Ơn un (T2)

Huỳnh Thị Ngọc Linh

9

Tiếng việt

Ôn tập (T1)

Thực hành

https://youtu.be/iYVLHyIDEPk

Nguyễn Thu Hạng

Cô Đặng Thị Kim Hương

10

Tiếng việt

Kể chuyện:

Bạn mới củ khỉ con

Trần Hoài Anh

11

Đạo đức

Không nói dối và biết nhận lỗi (T1)

https://youtu.be/O8UlHvWKQno

Phạm Ngọc Song Hà

12

HĐTN

Mái trường em yêu

Huỳnh Thị Ngọc Linh

 

13

TNXH

Nơi em sinh sống

 

14

GDTC

https://youtu.be/r59ek-bP1hE

 

15

Âm nhạc

https://youtu.be/BP0vJDnIwgo

 

Mĩ thuật

 

 https://youtu.be/VB-MfbQm-aM

 


Tác giả: admin

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87