Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Bùi Hữu Nghĩa
Chủ nhật, 3/10/2021, 22:2
Lượt đọc: 33

KẾ HOẠCH DẠY TRỰC TUYẾN KHỐI 2 – TUẦN 2

KẾ HOẠCH DẠY TRỰC TUYẾN KHỐI 2 – TUẦN 2 (Từ ngày 27/9/2021 đến 1/10/2021)

THỜI GIAN

MÔN

TÊN

CHỦ ĐỀ

TÊN BÀI

THỨ HAI

27/9

TIẾNG VIỆT

Mỗi người một vẻ

Bài 3. Ngày hôm qua đâu rồi ? (tiết 1,2)

https://youtu.be/wS9HXIt1Bsg

TOÁN

Ôn tập và bổ sung

Số bị trừ - số trừ - Hiệu (Tiết 1)

https://youtu.be/2xdNaF-Y_04

THỨ BA

28/9

TIẾNG VIỆT

Mỗi người một vẻ

Bài 3. Ngày hôm qua đâu rồi ? (tiết 3)

https://youtu.be/2xdNaF-Y_04

Bài 3. Ngày hôm qua đâu rồi ? (tiết 4)

https://youtu.be/edX4AbaINEM

TOÁN

Ôn tập và bổ sung

Số bị trừ - số trừ - Hiệu (Tiết 2)

https://youtu.be/2xdNaF-Y_04

THỨ TƯ 29/9

Tiếng việt

 

Mỗi người một vẻ

Bài 4: Út Tin (Tiết 1,2)

https://youtu.be/N32TPGYRB30

Toán

Ôn tập và bổ sung

Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu (tiết 1)

https://youtu.be/dLeKREiYkwM

THỨ NĂM 30/9

Tiếng việt

Mỗi người một vẻ

Bài 4: Út Tin (Tiết 3,4)

https://youtu.be/H1Wf3BTxcMI

Toán

Ôn tập và bổ sung

Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu (tiết 2)

https://youtu.be/dLeKREiYkwM

THỨ SÁU

1/10

Tiếng việt

 

Mỗi người một vẻ

Bài 4: Út Tin (Tiết 5,6)

https://youtu.be/KwPTbtG4_LA

Toán

Ôn tập và bổ sung

Em làm được những gì (tiết 1)

https://youtu.be/0db5RTwB2QE


Tác giả: admin

Viết bình luận

164