Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Bùi Hữu Nghĩa
Thứ bảy, 2/10/2021, 11:41
Lượt đọc: 135

Lớp 2 - Tuần 3 Bài giảng trực tuyến

Lớp 2 - Tuần 3 Bài giảng trực tuyến

THỜI GIAN

MÔN

TÊN

CHỦ ĐỀ

TÊN BÀI

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

THỨ HAI

4/10

TIẾNG VIỆT

Mỗi người một vẻ

Bài 1: Tóc xoăn và tóc thẳng (Tiết 1 + tiết 2)

https://youtu.be/NoRDXCJi_oE

Sơn Thị Bích vân

 

 

TOÁN

Ôn tập và bổ sung

Em làm được những gì (Tiết 2)

https://youtu.be/9hWOdqi292M

Tạ Mỹ Khánh Vân

THỨ BA

5/10

TIẾNG VIỆT

Mỗi người một vẻ

Bài 1: Tóc xoăn và tóc thẳng (Tiết 3)

https://youtu.be/44ArMpoY7N4

Bài 1: Tóc xoăn và tóc thẳng ( Tiết 4)

https://youtu.be/3YWkqr_VcZk

Lê Thảo

Nguyên

 

 

TOÁN

Ôn tập và bổ sung

Điểm – đoạn thẳng (Tiết1)

https://youtu.be/oo6h-LZe6kQ

 

THỨ TƯ 6/10

Tiếng việt

 

Mỗi người một vẻ

Bài 2: Làm việc thật là vui (Tiết 1)

https://youtu.be/2Vrkv3aGe7A

Làm việc thật là vui (Tiết 2)

https://youtu.be/7TADwT-RxQo

Sơn Thị Bích

Vân

 

 

Toán

Ôn tập và bổ sung

Trương Hồng Xuân

Điểm – đoạn thẳng (t2)

https://youtu.be/nMnrhpTpT9A

Trương Hồng Xuân

THỨ NĂM 7/10

Tiếng việt

Mỗi người một vẻ

Bài 2: Làm việc thật là vui (Tiết 3+ 4)

https://youtu.be/gUlo8N_Xqds

Nguyễn Hoàng Quỳnh Như

 

 

 

Toán

Ôn tập và bổ sung

Tia số - số liền trước – số liền sau (Tiết4 + Tiết 5)

https://youtu.be/JkkmIrzReZs

Nguyễn Thị Lệ Xuân

THỨ SÁU

8/10

Tiếng việt

 

Mỗi người một vẻ

Bài 2: Làm việc thật là vui (Tiết 5 + 6)

https://youtu.be/KsSOYtj9rEo

Trần Thị

Thanh Thuý

 

 

Âm nhạc

https://youtu.be/ccGSR6S2sgk

Mạc Quốc Trung

Anh văn

 

 

GDTC

 

 


Tác giả: admin

Viết bình luận

164